Huskeliste når bostyrer er uærlig

Hvordan oppdage uærlige bostyrere?

Hvis du opplever at en bostyrer sier eller handler gir deg en følelse som får deg til å si til deg selv;

  1. «dette var ikke det jeg sa» eller

  2. «bostyrer fikk jo tilsendt dette fra regnskapsfører»

Hvis du tar deg selv i tilsvarende tankerekker, da står du mest sannsynlig overfor en bostyrer

som er mest opptatt av å tjene penger på bobehandlingen. Disse advokatene gjør og sier ofte akkurat det som passer dem, fordi sjansen for straff er omtrent null.

Høyesterett har ikke tid til å hjelpe ofre fra bostyrerbedragerier selv om de vet at en bostyrer kan blokkere enhver rettferdig rettergang uten å bli straffet.


Hvis du står overfor en uærlig bostyrer, oppsøk

en ærlig advokat umiddelbart.

  1. - Hvis du ikke har penger til advokat, kontakt fylkesmannen for fri advokathjelp.

  2. - Hvis du er så uheldig at verdiene dine er i et AS som gav deg alle inntekter,kan du glemme alle hjelpeordninger fra det offentlige - de eksisterer bare ikke i Norge. Eneste du kan gjøre er å kontakte Tilsynsrådet for advokater, snakke rolig med dem,og sende dem all skriftlig dokumentasjon du kan ha.

  3. - ALDRI ha et møte med Bostyrer uten å ha med deg en venn, og ALDRI snakk med bostyrer på telefonen uten å ta opp samtalen.

  4. - ALLTID be om å få lov å ta lydopptak av dommer før rettsmøter starter, slik at det kan brukes som et lovlig dokument, de har plikt å si ja.

Hvis de sier nei, MÅ du be om en notarius skal komme inn, ta uansett lydopptak skjult, da du fremdeles er tilstede og dette er din rett. Lydopptak som dette kan ikke brukes som annet enn bevis, og er ikke et rettslig dokument som du kan påberope i en anke eller gjenåpning.


Ta lydopptak, og helst få alle til å akseptere, hvis ikke, ta opp uansett, men for din egen sikkerhet sin del.


Velmente råd ut fra ærlig og oppriktig fakta.

Det er dessverre stort sett ikke verdt bryet å sende klager til advokatforeningen eller tilsynet for dommere. De klageorganene vil gi deg forhåpninger om rettferdig behandling sett ut fra den allmenne rettsfølelse, noe du ikke kan forvente. Klageinstansene har i tillegg prosedyrer som krever endel juridisk kompetanse, er derfor kostbart og tidkrevende.


Før du bestemmer deg for om du skal ta opp kampen, bør du vurdere om det vil være

verd strevet. Du skal vite at det enten koster svært mye, eller hvis du skal gjøre dette uten advokat, svært tidkrevende, og i begge tilfeller meget frustrerende.


Du bør lage deg en liste og regne ut hva kost/nytte er for deg. Er det bare fordi du føler deg lurt, eller er det verdi i penger det handler om? Isåfall, hvor mange penger?Er det verdier og penger, lag en oppstilling i et regneark, og mål kostnader mot gevinst over

noe som vil vare i minst 6 mnd, kanskje ett år. Hvis svaret du kommer fram til er at gevinsten ved en seier er 8-10 ganger det kostnaden er, da først bør du vurdere dette seriøst.

Faktum er dessverre at det i de aller fleste tilfeller er bedre å bite i det sure eplet, svelge kameler og la bostyrer vinne. Dette er vårt råd, basert på erfaring og statistikk, inntil myndigheten endrer dagens praksis.

71 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle