Gründerbedrift konkurs - Skatteetaten betalte ikke skattekrav på 700 000 i ny EU-blunder


Da Gründer, Jarl-Gunnar Lier, påpekte for Jæren Tingrett og ankedomstolene, at hans ett år gamle oppstartsfirma, SalesText AS, ikke kunne være konkurs, av flere grunner, der en av dem var 700 000kr som bedriften hadde tilgode i et revidert og godkjent Skattefunn-prosjekt, som stod til utbetaling i oktober 2018.


Årsoppgjøret skulle blitt utbetalt knapt tre måneder etter konkursåpningen. Det hører også med til historien at alle krav var betalt før konkursen ble åpnet i juli 2018. Det var ingen forfalte krav på konkursåpningstidspunktet!


Lier fremviste dokumentasjon og pekte på EU regelverket som fredet oppstartsbedrifter i tre år mot såkalt meldeplikt i EU-direktivet for statsstøtte. Ettersom SalesText AS ikke hadde et helt regnskapsår bak seg, var det ikke noe tvil om at SalesText AS også var fredet, uten at det egentlig skulle hatt noe å si.


Skatteetaten valgte først å forhåndsgodkjenne årsoppgjøret for å hjelpe bedriften, slik at den kunne tilbakeleveres til eier, slik konkursloven sier når noen har blitt feilaktig slått konkurs.


Imidlertid valgte bostyrer å kreve at skatteetaten måtte gjennomføre et større bokettersyn.

Skatteetaten iverksatte dette bokettersynet uten å varsle at de ikke ville utbetale årsoppgjøret likevel, noe Lier først fant ut da han kontaktet dem for å høre hvor pengene ble av. Da hadde alle leverandører og kreditorer blitt forsikret om snarlig tilbakelevering, basert på forhåndsgodkjennelsen.


Lier hadde imidlertid orden i sysakene, og da bokettersynet som varte fra oktober 2018 og helt til januar 2019, ikke hadde noen bemerkninger til bostyrerers anklager, trodde endelig Lier at marerittet snart var over.Imidlertid tok Lier grundig feil, ettersom Skattetaten plutselig nektet å betale ut selv om det ikke var noen feil. De hadde nemlig påberopt seg en regel som Skatteetaten kaller for "Foretak i vanskeligheter".


Lier klaget selvsagt dette vedtaket inn for Skatteetaten, men fikk beskjed at bostyrer var den eneste som kunne klage. Lier forsøkte å få bostyrer og Jæren tingrett til å følge opp, til ingen nytte. Bostyrer nektet å klage, og valgte isteden å lage en sluttinnberetning som Jæren tingrett deretter brukte til å avslutte bobehandlingen og slette SalesText AS i foretaksregisteret allerede den 14 februar 2019.


Dette gikk ikke Lier med på, og klarte å holde saken i live hele våren, hvorpå Skatteetaten må ha forstått at de hadde gjort en feil, ettersom Skatteetaten snudde, og godkjente utbetaling av årsoppgjøret den 28 juni 2019 likevel.

Skatteetaten satt imidlertid én betingelse for utbetaling; At bedriften ble levert tilbake.

Lier tenkte ikke mer over at dette skulle bli et problem, da alle kreditiorer og Nav Lønnsgaranti hadde samtykket på tilbakelevering, og Gulating som

skulle behandle anken over Jæren tingrett sin sletting av SalesText AS, hadde fått altLier forstod ingenting da Gulating forkastet anken, ettersom det denne dommeren hadde begrunnet dommen sin med, var forhold som Gulating hadde fått dokumemnter flerer uker tidligere. Dommer hadde rett og slett "oversett" noe så viktig som kreditorsamtykkene som ikke stod nevnt med ett ord.Lier anket til Høyesterett, men Høyesterett tar ikke slike saker til behandling, og dermed ble faktisk innstillingen rettskraftig fordi en Lagmann ved Gulating ikke gjorde jobben sin.


Da Lier utover høsten blir utsatt for en hel rekke tilfeller av det han kaller for myndighetsovergrep, kontakter han Skatteetaten ved flere anlendinger og ber om hjelp og bistand. Istedet for å rekke ut en hånd, ilegger skatteetaten ham 255 000 kr i inntekt han måtte skatte av, selv om alt var fremlagt kvitteringer på.


I Januar 2020 finner Lier den rette hjemmelen i EU direktivet, og kontakter Brüssel og finner ut av hvordan systemet skal virke. Lastet med ny kunnskap, leter Lier seg frem til et brev fra regjeringen til Skatteetaten fra 2017, der akkurat det Lier sa til tingretten, stod.
Dermed er det nå duket for en spennende uke, ettersom Lier var framsynt nok til å begjære gjenåpninng av selve konkursåpningen, ved Stavanger tingrett, før innstilling ble rettskraftig. I tillegg begjærte Lier gjenåpning ved Agder Lagmannsrett av Gulating sin kjennelse også.
Årsoppgjøret på 700 000 er allerede godkjent av Skatteetaten, selv om de aldri har vært i noen posisjon til å holde på pengene i utgangspunktet. Nå blir det opp til Stavanger tingrett og Agder Lagmansrett hva som skjer videre i denne 20 måneder lange saksbehandlingen, for noe som aldri skulle skjedd i utgangspunktet.


Lier og hans familie venter spent på resultatet, og håper at saken kan være over allerede i dag. Lier sier at det tok dommer som åpnet konkurs om lag 20 minutter, og at han ikke skal kunne forstå at det burde ta noe lenger å heve saken.J I I - 16 februar 20204 487 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle