Gründer med suksesselskap plyndret av bostyrer etter feilaktig konkurs.

Oppdatert: 17. feb. 2019

Av CS 16.02.2019


Oltedal-gründer Jarl-Gunnar Lier får saken sin opp for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og ny behandling i Agder lagmannsretten.


 

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandler klager mot stater om brudd på menneskerettighetene. Med 47 medlemsstater og 800 millioner innbyggere har domstolen en viktig rolle i Europa.

Marerittet til Lier i det norske rettsvesenet startet da han kom 30 minutter for sent til til Jæren tingrett i juli 2018. Retten var informert om at Lier hadde lovlig fravvær på grunn av syk datter på seks år og var i telefonkontakt med ham på bilturen til rettssalen. Til overmål gjaldt saken et krav som beviselig var betalt. 

– At kravet var betalt og at retten kunne ha hatt meg tilgjengelig på telefon da retten ble satt holdt ikke for det rettssamfunnet Jæren tingrett vil ha. Da jeg kom frem en halvtime forsinket fikk jeg beskjed om at selskapet var slått konkurs og at jeg skulle møte bostyrer klokka elleve samme dag, sier Lier.

– Slik veltet Jæren Tingrett alt jeg har jobbet for de siste 6-7 årene. Konkursen og en bostyrer som ville ha arbeidet fort unnagjort gjorde at det ene førte til det andre. Millionverdier gikk tapt.


Lier bor i bygda Oltedal sammen med kone og sin yngste datter. Han har valgt gründerveien hele livet og har etablert noe så sjeldent som et programvareselskap. Med støtte av Innovasjon Norge lager selskapet Traveltext løsninger for føring av reiseregninger utleggsregninger og kjørebok. 

Gjennom årene har suksessbedriften UniMicro Økonomisystemer overtatt en stadig større andel av aksjene i Traveltext. Underveis har Liers selskapet Salestext sikret seg en gullkantet forhandleravtale med UniMicro om salg og markedsføring av Traveltext-systemet. 

Det er Salestext som Jæren tingrett slo konkurs.

– Jeg kan ikke si at det har vært rett frem å drive en gründervirksomhet verken for meg personlig eller aksjonærer som har hatt trua. Den norske staten har støttet opp både med utdanning i innovasjonsledelse, rådgivning og finansiering. Derfor er det paradoksalt at det nå er den samme statens som urettmessig har slått virksomheten min konkurs. 
 

I møtet med bostyrer samme dag som konkursen og gjennom flere eposter Lier sendte ham og Jæren tingrett de neste dagene, var det utelukkende ett  tema Lier var opptatt av;  Retten måtte forstå at verdier for flere millioner kroner ville gå tapt hvis dommen ikke ble omgjort straks eller hvis driften ikke ble opprettholdt. 

Men  2. august ble han kontaktet av en kunde som lurte på hvorfor hovedleverandøren UniMicro hadde hevet avtalen? Lier tok kontakt med bostyrer som allerede 18 juli, bare to dager etter konkursåpningen, hadde latt være å stoppe hovedleverandøren fra å heve forhandleravtalen på tross av alle advarsler fra Lier. I tillegg gav ikke bostyrer beskjed om dette før Lier fikk beskjed av sine lojale kunde.

– En bostyrers oppgave er ikke å nedlegge virksomheter. Den er å redde verdier. Men, bostyrereren som Jæren tingrett liker å bruke tenker åpenbart ikke slik, og var kun ute etter profitt virker det som. Han har hatt flere disiplinærsaker hos advokatforeningen de siste tre enn de fleste advokater har i hele sin yrkeskarriere.


– Det verste er at han burde hatt langt flere, men folk orker ikke ta opp det som viste seg å være en umulig oppgave, ihvertfall ved Jæren Tingrett, fastslår Lier. Da de første uriktige anklagene fra bostyrer haglet, sporet jeg opp en liste på ca førti konkurser han hadde vært bostyrer i, hvorav ca tjue, altså 50%, hadde opplevd tilsvarende systematisk psykisk tortur, , for det er nettopp det dette er, reinspikka tortur, avslutter Lier bestemt.

Stå på-vilje og løsningsorientering har vært fundamentet som gjennom årene har skapt levebrød for mange mennesker og Lier selv. Stilt overfor tingrettens fortolkning av rett og galt har Lier imidlertid for første gang følt seg retts- og maktesløs. Det hører med til historien at Lagmannsretten baserte sin kjennelse om å forkaste anken Til Lier basert på bostyrers uriktige anklager som to bokettersyn har avkreftet som grunnlagsløse. De samme uriktige anklagene stoppet også anken til Høyesterett.


TravelText og ScaleSale er ideer satt ut i live av Jarl-Gunnar Lier. ScaleSale fikk godkjent skattefunn som bostyrer mente var bedrageri, i én av de falske anklagene. Selv om det etter bokettersyn ikke var bemerkninger på dette, kunne ikke skattetaten betale ut nesten 700 tusen kroner som følge av konkursen.


– Dommeren har vist hvor skapet skal stå. Ting som sykt barn og mulighet til samtale på telefon med meg i bilen og om et krav som var betalt var ikke nok for dommeren. Heldigvis har vi borgere krav på hjelp fra dommer i annet rettsdistrikt til å ta ut sak mot dommere som opptrer slik. Det er en hjelp jeg får nå, sier han. Agder Lagmannsrett har aksepter å behandle gjenåpning av saken snarlig.


Lier har også valgt å anmelde bostyrer for grovt bedrageri og klage ham inn til advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Dommer i saken må også møte i sin egen tilsynssak, da hun har holdt tilbake vital informasjon for lagmannsretten og Høyesterett.

Jæren tingrett avsluttet bobehandlingen like brått som den begynte; Dommer i tingretten tok en uforståelig hastekjennelse om å avvikle selskapet umiddelbart. Dette selv om Lier leverte begjæring om ny revisorgjennomgang knapt ett døgn tidligere. Bostyrer hadde nemlig ikke levert en godkjent revisjonsrapport, og hadde bare kjøpt signaturen til en pensjonert revisor for 1000kr! En revisjonsrapport har ni A4 sider med punkter en revisor skal gjennomgå for å avdekke om det er feil i bobehandlingen forteller Lier, og da sier det seg selv at verken Jæren Tingrett eller bostyreren kun risikere at en utenforstående skulle avdekke de faktiske forholdene, mener Lier bestemt.– Jeg ble ikke forundret i det hele tatt, sier Lier om hvordan han opplevde at Jæren tingrett helt ut av det blå besluttet å avvikle selskapet.

– Dommeren har jo bare avsluttet saken akkurat som den begynte, med en gedigen saksbehandlingsfeil. At hun lager sine egne regler knappe tre timer etter hun fikk fremlagt bekreftelse at menneskerettighetsdomstolen skal behandle saken min, er noe som føyer seg inn i rekken av samtlige beslutninger hun har tatt i denne saken. Jeg kjørte bil da det plinget i telefonen, og der andre kanskje ville kjørt av veien, tok jeg meg selv i å le høyt. Jeg tenkte inni meg at jeg ville blitt bekymret hvis Jæren tingrett hadde fulgt vanlig rettspraksis. Nå får jeg legge min litt til at Agder Lagmannsrett kan avslutte denne triste saken i minnelighet slik at jeg kan få tilbake en normal livssituasjon igjen, avslutter Lier.

8 285 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle