Domstoladministrasjonen «glemte» revisjonen av bostyrere i alle bobehandlinger.

Oppdatert: 30. jun. 2020


BostyrerTilsynet var et konsept jeg startet knapt 18 måneder siden som en dyd av nødvendighet for å ha en arena til å formidle fakta omkring dommeres og bostyreres håndtering av bobehandlinger, etterhvert som lag på lag med feil ble avdekket. 

Alle innlegg og artikler i bloggen  er basert på egne erfaringer, og er resultatet av møysommelig og nitidig nedlagt arbeid i granskningen av sakene mine. 

Det hele startet med med en uforståelig konkurs sommeren 2018, der jeg kom 30 minutter forsinket til rettsmøtet ved Jæren tingrett på grunn av syk datter på seks år. Tingretten var  opplyst om forsinkelsen da jeg ringte dem lenge før dommer åpnet konkurs i et selskap, hvis krav til overmål, var betalt! Les mer om dette i tidligere artikkel her.


Nyheten jeg slipper i dag, er konklusjonen på hvordan bostyrere, som årlig omsetter mellom 2 og 3 milliarder kroner, ikke gjennomgår en lovpålagt revisjon etter god revisjonsskikk. 

Bostyrere i dag og minst 20 år bakover i tid, har vært unntatt en reell revisjon slik konkursloven krever. Justisdepartementet har uttalt gjennom konkursrådet følgende om viktigheten av denne bo-revisjonen:

At revisjonen av boregnskapet kan utføres av andre enn en oppnevnt borevisor er ikke ment å begrense kontrollen med boregnskapet. Bestemmelsen om revisjon av boregnskapet fastsetter derfor blant annet at også kreditorutvalget og tingretten skal utføre revisjonen i henhold til god revisjonsskikk, på samme måte som en oppnevnt borevisor skal gjøre det. Konkursloven § 90 forutsetter at omfanget av revisjonen er det samme uavhengig av hvem som utøver revisjonen.

«Domstoladministrasjonen som regnskapsansvarlig».

Helt frem til i går har jeg levd i den villfarelsen av å tro at det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som har ansvar å føre kontroll med advokater oppnevnt som bostyrere. 


Til min store forbauselse fant jeg imidlertid ut i går, etter dialog med Riksrevisjonen, at ansvaret for revisjon av «bo-regnskapet» (bostyrers regnskap), ligger hos Domstoladministrasjonen (DA).


DA legger premissene for budsjettprosesser mot sentrale myndigheter og tildeler budsjettmidler til hver domstol. DA har ansvar for økonomistyring, innkjøp samt statistikk og analyse. DA er en sentral regnskapsfører og har ansvar for eiendomsforvaltningen i domstolene. DA har også et overordnet ansvar for domstolenes arkivrutiner. Domstolenes regnskap- og lønnsenhet er en sekjon under denne avdelingen.

Det er tingrettene som godkjenner bostyrers salær, og dermed også transaksjonen fra konkursboet, inn til bostyrers firmakonto. Dette er revisjonspliktig, og er underlagt DA sitt ansvar for bokføringen av domstolen.

DA burde visst bedre, men har altså latt dommere, som gjennom flere år har trodd at de har avsagt sine kjennelser korrekt, og ilagt alt fra konkurskarantener til fengselstraffer, til tusenvis av mennesker, få fortsette en praksis enhver revisor ville påpekt.


Jeg vet dette høres dumt ut, at DA skulle måtte fortelle dommere om loven, men faktum er at det er svært få dommere som tilfeldigvis også er utdannet revisor eller regnskapsfører.

Når dommere skal gjennomgå slike saker, er det somoftest sakkyndige involvert, hvis oppgave er å «oversette» partenes påstander.

Det er ikke en dommers oppgave å sette seg inn i regelsettet som har vært ansett som tydelig og klar praksis i flere tiår.


Jeg vet ikke hva som foregår inne i en dommers hode når det blir klart for dem at noe de har trodd var rett, har vist seg å være feil. Det kan uansett ikke være en god følelse.

Imidlertid mener jeg fremdeles at det er dommeres valg om de vil akseptere den nye realiteten, eller som de har gjort mot meg, forsøkt å ilegge meg mer tvang i håp om at jeg skulle slutte  å fremlegge påstander. Mange av handlingene  jeg har vært utsatt for, er forkastelige, men jeg ser i det minste logikken nå,  sett fra en dommers ståsted (med mye godvilje). 


Jeg nevner til slutt at DA sin manglende kontroll av bostyrere, også må knyttes til feil hos Brønnøysundregistrene, som har slettet alle bedrifter i foretaksregisteret samme dag tingretten har avsagt kjennelsen om å avslutte bobehandlingen. Denne slettingen har registrene ikke lovhjemmel til.

Denne slettingen er tilsvarende det å henrette bedriften, hvis konsekvens er at Partsevnen til bedriften er borte, og dermed også mulighet til å anke.


Dette ville DA sin lovpålagte kontroll av domstolene enkelt avdekket, dersom de faktisk hadde gjort jobben.


Nå er isteden konsekvensen den, at staten er satt i ansvar for flere tusen uriktige konkurser, der både kreditorer og skyldners (inkludert styreledere) har krav på erstatning og oppreisning.


For faktasjekk. Ring riksrevisjonen og DA

Spør DA om de kan vise frem revisjonsrapporter av bostyrere, noe de ikke kan.


Spør Brønnøysundregistrene hva den faste praksisen deres har vært, og sikkert ennå er?

Gå også gjerne inn på konkursregisteret og søk opp vilkårlige firma. Svaret dere vil finne under «alle kunngjøringer» er at alle bedrifter er slettet samme dag kjennelse er tatt.

Praksisen er kanskje ok for de som har valgt å melde oppbud selv, men er ikke greit for de som har hatt grunn til å klage.


I tillegg kommer alle konkurskarantener og fengselsstraffer med henvisning til denne ugyldige kjennelsen som ikke har vært mulig å anke. Dette medfører ugyldighet for hele konkursen.


Lovdata Pro kommer opp med ca 20 000 som er anket. Dette er konkurser, der ca 5000 er ilagt karantene, og ca 2500 har resultert fengselsstraffer.

Dette er noe annet enn nav sine 70 saker med fengsel! Og husk at de færreste saker blir anket!https://w2.brreg.no/kunngjoring/index.jspBostyrertilsynet.no

30 152 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle