Kampen for et rettferdig system

– Man står fullstendig avkledd hvis man blir slått konkurs, sier Jarl-Gunnar Lier. Jusprofessor Mads Andenæs er langt på vei enig.
Artikkel hentet fra E24 2. Februar 2021

b420ecc0-108d-4b8e-a3ba-9d700167481e.jpeg
348905a8-dd25-45ec-bc76-20b838bb5286.jpeg

Jarl-Gunnar Lier har ifølge seg selv brukt over 11.000 timer på å sette seg inn i jussen rundt en konkurs. Foto: Privat

Mads Andenæs er jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Han mener at konkursloven fra 1984 må moderniseres., Foto Terje Pedersen

Sommeren 2018 opplevde Lier det han omtaler som sitt livs mareritt: Selskapet hans, Salestext, ble slått konkurs. Etter det har Oltedal-karen, ifølge seg selv, brukt over 11.000 timer på å sette seg inn i jussen rundt temaet konkurs. 

I løpet av dette arbeidet har Lier gjort noen funn som han mener viser en svakhet i dagens system. Disse synspunktene formidler han nå først og fremst gjennom foreningen Domstolens Venner Foundation (DVF), som han startet for halvannet år siden. 

 

– Står på bar bakke

– Jeg har, helt ærlig, ikke hatt tid til å prioritere foreningen i så stor grad som jeg skulle ønske. Per nå har er vi rundt 400 medlemmer, hvor de fleste har opplevd én eller flere konkurser på kroppen – og vi er enige om at man blir fratatt alle rettigheter når man blir slått konkurs, sier Lier. 

 

Og fortsetter:

– Du opplever ditt livs mareritt. Og fordi de fleste ikke har kjennskap til det juridiske rundt en konkurs – og heller ikke har råd til advokathjelp – er vi maktesløse i et system som ikke forholder seg til gjeldende lover og regler. 

Hva tenker du helt konkret på?

– Det er nedfelt i loven at man har rett på advokathjelp når man blir dømt for noe eller slått konkurs. Det er en universell rettighet alle har.

– Bør få hjelpeverge

Men det er vel slik at de viktigste avgjørelsene tingretten treffer under bobehandlingen, kan ankes til         lagmannsretten?

– Ja, det heter det. Men i praksis fungerer det ikke slik. Det er dyrt å anke, og det sier seg selv at hvis man går konkurs, så har man neppe råd. 

 

Så hva mener du kan være en bedre løsning enn hva som er tilfellet med dagens system?

– Jeg mener at alle som går konkurs, bør få oppnevnt en hjelpeverge som kan bistå. 

 

– Kritisk til bostyrerne

I et debattinnlegg i Aftenbladet 24. juli i fjor lister Lier opp det han mener er seks feil som går igjen i nær sagt alle konkurser etter den «nye» loven, som trådte i kraft i 1984. Ett av hovedpunktene handler om bostyrerne og deres jobb: 

– Konkursloven sier at bostyrers regnskap skal revideres i henhold til «god revisjonsskikk». Denne revisjonen blir sjeldent utført, noe som fører til gjentatte ugyldige konkursbehandlinger. Bostyrere har dermed heller ikke noe ettersyn, og kan ta seg til rette, også med tanke på eget honorar, sier Lier.

Gjennom sitt nitide arbeid har Lier vært i kontakt med flere professorer, advokater og andre eksperter innenfor konkurser og privatrett.

 

– Se til andre land

En av dem er jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo. Andenæs, som har mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid og kanskje er Norges mest anerkjente innenfor sitt felt, mener Lier har flere gode poenger.

– De som blir slått konkurs, har lite vern ut over et absolutt minimum. Slik er konkursretten og det privatrettslige systemet bygger på det. 

 

Han mener loven må moderniseres. 

– Vi må bare erkjenne at vi ikke har fulgt med i timen og i utviklingen. Tradisjonell tenkning og snever interessepolitikk har fått dominere for lenge på feltet. 

Andenæs ber nå Norge se til andre land. 

– USA har lenge vært en modell for omfattende ordninger for gjeldsforhandling både for enkeltindivider og selskaper. Og i Storbritannia trådte en ny ordning i kraft i fjor for gjeldsforhandlinger, som er inspirert av amerikanske modeller. Der blir også bostyrerne bedre regulert. I tillegg har mange andre europeiske land modernisert sine ordninger slik at de er blitt bedre enn hva vi har. 

– Systemet er ikke godt nok

Om arbeidet og saken til Jarl-Gunnar Lier sier han følgende: 

– Jeg har prøvd å hjelpe ham litt ved å se gjennom materialet han sender meg, og har ved et par anledninger gitt tilbakemeldinger på det. Men jeg er professor i selskapsrett og ikke forretningsadvokat. Jeg kan derfor ikke bistå Lier i hans rettstvister. 

Men jeg mener at Lier har flere gode og gyldige poenger. Spesielt når det gjelder reglene om advokatbistand og at systemet hos oss ikke bidrar tilstrekkelig til å finne balanserte løsninger slik at virksomheter kan fortsette.